Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji

Úvodní stránkaKrálovéhradecký krajObyvatelstvo

Obyvatelstvo a pracovní síla

Z celkového počtu obyvatel k 1. 1. 2009 bylo 282 732 žen (51,0 %). Podle výsledků SLDB lze od roku 1961 sledovat rozkolísaný vývoj počtu obyvatel s maximálním nárůstem mezi lety 1970 a 1980 celkem o 21 048 obyvatel, tj. o 3,8 %. Došlo k němu v důsledku propopulačních opatření tehdejší vlády.

V novodobé historii od roku 2001 počet obyvatel nejprve mírně klesal a od roku 2004 se počet obyvatel mírně zvyšuje. Při prvním sčítání v roce 1869 zde žilo 581 238 obyvatel, poté jejich počet rostl, až v roce 1910 dosáhl svého historického maxima - 681 402 osob. Nejméně obyvatel na území dnešního kraje bylo sečteno při SLDB v roce 1950 - 531 533 osob.

15 měst (ORP) kraje a počet jejich obyvatel k 1. 1. 2009

Město Počet obyvatel Město Počet obyvatel
Hradec Králové 94 497Nové Město nad Metují 9 941
Trutnov 31 039 Nová Paka 9 369
Náchod 20 842 Hořice 9 074
Jičín 16 745 Broumov 8 051
Dvůr Králové nad Labem 16 234 Nový Bydžov 7 154
Vrchlabí 13 037 Dobruška 6 939
Jaroměř 12 812 Kostelec nad Orlicí 6 251
Rychnov nad Kněžnou 11 499

Vývoj počtu obyvatel Královéhradeckého kraje od roku 1950

Vývoj počtu obyvatel Královéhradeckého kraje od roku 1950

Celkový přírůstek obyvatel Královéhradeckého kraje v roce 2008 byl 2 309 obyvatel, což je 4,2/1 000 obyvatel. V kladných číslech se v tomto roce pohyboval jak přirozený přírůstek (1,0/1 000 obyvatel), tak přírůstek stěhováním (1,3/1 000 obyvatel). Podle okresů byl migrační přírůstek záporný pouze v okrese Náchod. Přirozený přírůstek je v rámci kraje kladný ve všech okresech. Tento jev se připočítává zvýšené porodnosti silných populačních ročníků ze 70. let 20. století.

Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatel Královéhradeckého kraje od roku 1993

Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatel Královéhradeckého kraje od roku 1993

Královéhradecký kraj má ze všech krajů v ČR největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (15,7 % - 86 858 obyvatel). Věková kategorie 0-14 let byla v roce 2008 zastoupena 14,3 % (79 228 obyvatel) a kategorie produktivního věku 15 - 64 let 70,0 % (388 434 obyvatel). Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okrese Trutnov. Průměrný věk mužů i žen je rovněž nad republikovým průměrem a trvale se zvyšuje.

Vývoj věkové struktury obyvatelstva Královéhradeckého kraje od roku 1993

Průměrný věk obyvatel Královéhradeckého kraje se pohybuje nad hodnotou celorepublikového průměru a ve sledovaném období od roku 1999 se každoročně kontinuálně zvyšuje. Průměrný věk obyvatel dosáhl v roce 2008 40,9 let, u mužů to je 39,3 let a u žen 42,4 let.

Vývoj průměrného věku obyvatel Královéhradeckého kraje od roku 1993