Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji

Úvodní stránkaKrálovéhradecký krajInformace o webu

Informace o webu

Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji

Textová část interaktivní publikace "Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji" je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb.

Z důvodu zlepšení propagace investičních příležitostí v regionu a zvýšení povědomí potencionálních investorů jsou součástí aplikace interaktivní mapy. Součástí DVD je mapový server, který mapové služby uživatelům poskytuje.

Program se spouští přímo z DVD bez nutnosti instalace.

Návod pro správné spuštění interaktivní publikace

Pokud chcete aplikaci spustit na svém počítači, musíme mít nainstalovaný internetový prohlížeč se zásuvným modulem Java Runtime Environment, umožňujícím spouštění programů v jazyce Java. V případě, že nemáte tyto programy nainstalované, tak se mapový server nespustí a mapy se nezobrazí. Více informací najdete v článku "Návod - jak začít?".

Postup spuštění aplikace

  • Pro správnou funkci je třeba DVD spustit prostřednictvím souboru "START.EXE", který zajistí spuštění programu "Webmapsv.exe" a celé publikace.
  • Tímto krokem je nastartován lokální publikační server, jehož kontrolní dialogové okno se automaticky minimalizuje na dolní liště Windows. Tento server je potřeba nechat spuštěný po celou dobu prohlížení publikace.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání této interaktivní publikace můžete poslat na adresu mroman@kr-kralovehradecky.cz