Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji

Úvodní stránkaKrálovéhradecký krajÚvodní slovo hejtmana

Slovo hejtmana

Vážení podnikatelé, zástupci veřejné správy, dámy a pánové,

je mi potěšením představit Vám publikaci Aktuální investiční příležitosti v Královéhradeckém kraji. Cílem této interaktivní publikace je zprostředkování přehledných a ucelených informací o nejzajímavějších rozvojových lokalitách na území Královéhradeckého kraje. Lokality byly vybrány v úzké spolupráci se všemi patnácti obcemi s rozšířenou působností, jde tedy o takové plochy, jež samotné obce považují za mimořádně atraktivní a chtějí je touto cestou zviditelnit. V databázi je možné vyhledávat lokality podle jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností, samotných obcí, plánovaného typu využití či libovolného dalšího parametru. Nechybí základní informace o jednotlivých regionech a vyspělá mapová aplikace pro okamžité zobrazení polohy investiční plochy.

Královéhradecký kraj dlouhodobě patří podle obecného povědomí i dle specializovaných průzkumů k nejpřitažlivějším regionům pro život v rámci celé České republiky. Abychom si tuto image i nadále udrželi, musíme dále intenzivně rozvíjet podnikatelské aktivity, podporovat rozvoj služeb a umožnit pro nové i stávající obyvatele kvalitní nabídku bydlení v regionu.

Královéhradecký kraj nabízí mnoho příležitostí pro budoucí investory, díky kterým mohou vznikat nové póly rozvoje obcí a regionů. Kraj je připraven poskytnout maximální podporu při rozvoji investičních aktivit na svém území.

Zvu Vás všechny do Královéhradeckého kraje a přeji Vám mnoho úspěchů

Královéhradecký kraj

 

Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje