logo
Povodňový plán Královéhradeckého kraje

Vodní tok: Trnkava (Machovský potok)

ID jevu 400168387
Správce Správce PLa (ověřeno)
ID toku (ISVS) 400067894
ID toku (CEVT) 10103971
Tok Trnkava (Machovský potok)
začátek úseku 0
konec úseku 2.34
Určení správce podle vyhlášky
místo kliku do osy toku
aktualizace 30.05.2007